Välkommen till Interpress och Tidsam - Sveriges största tidskriftsleverantör!

Interpress ägs av Tidsam och tillsammans är företagen Sveriges största tidskriftsleverantör och ledande på internationella tidskrifter i Norge. Interpress och Tidsam ser till att konsumenterna får tillgång till såväl svenska och norska som internationella tidskrifter i butik med ett sortiment som har en bredd, är aktuellt och attraktivt. I Sverige är omsättningen i konsumentledet ca 1,5 miljarder kronor och vi distribuerar 2 400 titlar som säljs via ca 7 000 återförsäljare runt om i landet. I Norge distribuerar vi även ca 200 norska titlar till ca 1 200 återförsäljare.

Alla titlar vi distribuerar finns på www.tidsam.se och www.interpress.se .

Våra ägare är Egmont Publishing, Aller media, Förlags AB Albinsson & Sjöberg och Bonnier Tidskrifter. Det arbetar ca 180 personer på Tidsam, varav ca 115 på distribunalen i Värnamo där all packning och distribution av tidningar sker. Vårt huvudkontoret ligger i Stockholm. Vi är miljöcertifierat enligt ISO 14001.